syndicus

Hermania, een begrip in Genk en omstreken

Hermania is sinds jaar en dag bekend in Genk en omstreken als syndicus. Wie in een appartementsgebouw of in mede-eigendom woont, zal zeker al van ons hebben gehoord. Toch merken we dat het beroep van de syndicus nog steeds vrij onbekend is. Daarom willen we graag een woordje uitleg geven.

Een syndicus of beheerder van een appartementsgebouw of mede-eigendom heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer en de administratie van een gemeenschappelijk eigendom. Hieronder een kort overzicht van wat een syndicus dagelijks doet:


Financieel beheer

- Opstellen van een begroting voor het gebouw of complex en het innen van de maandelijkse bijdragen van de eigenaars
-
Beheren van de financiën van de mede-eigendom waaronder het openen en beheren van bankrekeningen
- Betalen van gemeenschappelijke kosten zoals onderhoud, verzekeringen en nutsvoorzieningen


Administratief beheer

- Bijhouden van alle administratieve documenten zoals notulen van vergaderingen en eigendomsakten
- Opstellen en bijwerken van reglementen en huishoudelijke regels voor het gebouw
- Verzorgen van correspondentie en communicatie met eigenaars, leveranciers en andere betrokken partijen


Technisch beheer

- Zorgen voor het onderhoud en de reparatie van gemeenschappelijke ruimtes en installaties zoals liften, verwarmingssystemen en dakbedekking
- Coördineren van regelmatige inspecties en het opvolgen van eventuele technische problemen


Organiseren van vergaderingen

- Organiseren en voorzitten van algemene vergaderingen van eigenaars waarop belangrijke beslissingen worden genomen en budgetten worden goedgekeurd
- Opstellen en verspreiden van de agenda en notulen van vergaderingen


Juridisch advies

- Verlenen van juridisch advies met betrekking tot mede-eigendomsregels en wetgeving
- Vertegenwoordigen van de mede-eigendom bij juridische geschillen en procedures, indien nodig


Klachtenbeheer

- Afhandelen van klachten en geschillen tussen eigenaars en bewoners
- Bemiddelen bij conflicten en proberen oplossingen vinden


Documentatie en rapportage

- Bijhouden van gedetailleerde administratieve en financiële dossiers en deze beschikbaar stellen aan eigenaars